HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Poradňa

Žiadosť o odborné vyšetrenie ... o radu ... alebo podrobnejšie informácie.

Do uvedeného formulára môžete poslať žiadosť o odborné vyšetrenie, o radu alebo podrobnejšie informácie. Ak chcete, aby bola odpoveď hneď na prvýkrát vyčerpávajúca a úplná, uveďte nasledujúce údaje:
Aké vyšetrenie/zákrok požadujete?Nahrať prílohu k žiadosti (max. veľkosť 20MB):