HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Kongresy

 • Kongres

  27. APRÍL 2023

  Dovoľujeme si Vás pozvať na V. ročník odborno – vzdelávacieho podujatia CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2023.
  27.apríla 2023, 9.00 – 17.00 h
  Sheraton Bratislava hotel
  CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2023

  Tešíme sa na Vašu účasť.

  S podzravom
  Organizačný výbor CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2023.