HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Encyklopédia

Angioplastika

Používa sa pri klinicky významnom zúžení cievy, prípadne krátkom uzávere. Naplnením balónika kontrastnou látkou v mieste zúženia pod röntgenovou kontolou a jeho roztiahnutím dôjde k zväčšeniu priesvitu cievy a zlepšeniu prekrvenia mozgu.

DSA

digitálna substrakčná angiografia – druh špecializovaného rentgenového (zobrazovacieho) vyšetrenia, ktoré prostredníctvom kontrastnej látky vpichnutej do cievy dokáže zobraziť v určitej časti tela cievne zásobenie do najmenších detailov. Používa sa pri napr. pri diagnostike aneuryziem, artério-venóznych malformácii ale i mnohých ďalších ochoreniach.

Mechanická trombektómia

je endovaskulárna liečba náhlej cievnej mozgovej príhody. Spočíva v zavedení veľmi tenkého katétra (vyzerá ako tenká ohybná pružná hadička) cez kožu v slabine do cievy pod rentgenovou kontrolou (angiografia). Postupne sa cez cievy katéter dostane až do blízkosti zrazeniny (trombu) v mozgu.  V blízkosti zrazeniny sa z katétra vysunie špeciálny nástroj, ktorý dokáže zrazeninu neporušenú vytiahnuť spolu s katétrom cez vpich v slabine von z tela.

Karotický stenting

(používa sa i skratka CAS z angl. carotic artery stenting) – endovaskulárne ošetrenie zúženej prívodnej cievy mozgu. V prípade diagnostikovaného zúženia cievy (najčastejšie po mozgovej príhode) je možné touto minimálne invazívnou technikou obnoviť normálne cievne zásobenie mozgu. Cez vpich v slabine sa dutým nástrojom (katétrom) zavedie do zúženého miesta v cieve špeciálna výstuž v tvare dutej rúrky (stent) a tak toto zúženie odstráni

Embolizácia

(ako výkon intervenčnej rádiológie) – vo všeobecnosti sa jedná o uzáver ciev pomocou dočasných alebo trvalých embolizačných materiálov. Embolizačným materiálom môžu byť častice s veľkosťou desiatok až stoviek mikrometra, tkanivové lepidlá alebo platinové špirály. Používa sa pri širokej škále ochorení (aneuryziem, arterio-venóznych malformácii, ale napr. aj paliatívna liečba nádorov apod.)

Angioplastika

Používa sa pri klinicky významnom zúžení cievy, prípadne krátkom uzávere. Naplnením balónika kontrastnou látkou v mieste zúženia pod röntgenovou kontolou a jeho roztiahnutím dôjde k zväčšeniu priesvitu cievy a zlepšeniu prekrvenia mozgu.

DSA

digitálna substrakčná angiografia – druh špecializovaného rentgenového (zobrazovacieho) vyšetrenia, ktoré prostredníctvom kontrastnej látky vpichnutej do cievy dokáže zobraziť v určitej časti tela cievne zásobenie do najmenších detailov. Používa sa pri napr. pri diagnostike aneuryziem, artério-venóznych malformácii ale i mnohých ďalších ochoreniach.

Mechanická trombektómia

je endovaskulárna liečba náhlej cievnej mozgovej príhody. Spočíva v zavedení veľmi tenkého katétra (vyzerá ako tenká ohybná pružná hadička) cez kožu v slabine do cievy pod rentgenovou kontrolou (angiografia). Postupne sa cez cievy katéter dostane až do blízkosti zrazeniny (trombu) v mozgu.  V blízkosti zrazeniny sa z katétra vysunie špeciálny nástroj, ktorý dokáže zrazeninu neporušenú vytiahnuť spolu s katétrom cez vpich v slabine von z tela.

Karotický stenting

(používa sa i skratka CAS z angl. carotic artery stenting) – endovaskulárne ošetrenie zúženej prívodnej cievy mozgu. V prípade diagnostikovaného zúženia cievy (najčastejšie po mozgovej príhode) je možné touto minimálne invazívnou technikou obnoviť normálne cievne zásobenie mozgu. Cez vpich v slabine sa dutým nástrojom (katétrom) zavedie do zúženého miesta v cieve špeciálna výstuž v tvare dutej rúrky (stent) a tak toto zúženie odstráni

Embolizácia

(ako výkon intervenčnej rádiológie) – vo všeobecnosti sa jedná o uzáver ciev pomocou dočasných alebo trvalých embolizačných materiálov. Embolizačným materiálom môžu byť častice s veľkosťou desiatok až stoviek mikrometra, tkanivové lepidlá alebo platinové špirály. Používa sa pri širokej škále ochorení (aneuryziem, arterio-venóznych malformácii, ale napr. aj paliatívna liečba nádorov apod.)