HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Oddelenia a ambulancie

Lôžkové oddelenia

Neurologické oddelenie, neuroJIS
Lôžkové oddelenie

Interné oddelenie
Lôžkové oddelenie

Chirurgické oddelenie
Lôžkové oddelenie

Kardiologické oddelenie, oddelenie Arytmií a koronárnej jednotky, akútna kardiológia (OAK)
Lôžkové oddelenie

Neurochirurgické oddelenie, neurochirurgická JIS
Lôžkové oddelenie

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)
Lôžkové oddelenie

Angiologické oddelenie
Lôžkové oddelenie

Angiochirurgické oddelenie
Lôžkové oddelenie

Oddelenie kardiológie
Lôžkové oddelenie

Akútnej kardiológie a Intervenčnej kardiológie
Lôžkové oddelenie

Klinickej Elektrofyziológie
Lôžkové oddelenie

Ambulancie

Anestéziológia a intenzívna medicína
Ambulancia

Cievna chirurgia, angiochirurgia
Ambulancia

Vnútorné lekárstvo
Ambulancia

Úrazová chirurgia
Ambulancia

Angiológia
Ambulancia

Chirurgia
Ambulancia

2x Kardiológia
Ambulancia

2x Neurológia
Ambulancia

Neurochirurgická
Ambulancia

Urológia
Ambulancia

Ortopédia
Ambulancia

Dermatovenerológia
Ambulancia

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Ambulancia

Plastická chirurgia
Ambulancia