HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Dôležité informácie

Požiadavky na odborné vyšetrenia alebo žiadosti o objednanie pacientov na hospitalizáciu smerujete podľa konkrétnych odborností a diagnóz na nasledujúce osoby (pacientov objednáva odborný alebo praktický lekár)

 

Telefonicky alebo emailom je možné taktiež dohodnúť zaslanie zdravotníckej dokumentácie v elektronickej forme (T3C, PACS) v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Informácia pre pacientov a odosielajúcich lekárov pred SKG

 • ráno sa cestou recepcie CINRE hlásiť na kardiologickej amb. do 07:00 hod.
 • pred vyšetrením sú povolené ľahké raňajky a užitie rannej liečby
 • v deň vyšetrenia doporučujeme dodržiavať pitný režim
 • so sebou priniesť zdravotnú dokumentáciu, alebo aspoň výpis z poslednej ambul. návštevy u rajónenho kardiológa/ internistu s uvedenou indikáciou vyšetrenia
 • so sebou priniesť lab. výsledky (krvý obraz, základný koagulogram, iono, urea, kreat, gly, tzv. hepatálne testy, krvná skupina+ Rh faktor, sérológia- HbsAg, anti- HCV, anti- HIV, BWR), nie staršie ako 14 dní
 • so sebou si priniesť osobné veci v prípade potreby jednodňovej hospitalizácie
 • v prípade známej alergie na jódovu KL podať p.o. časť AA prípravy (viď nižšie)
 • v prípade akútnej infekcie alebo zhoršenia zdravotného stavu preobjednať sa na tel. č. 02/39049350

Informácia pre pacientov a odosielajúcich lekárov- Príprava pacienta pred SKG so známou alergiou na jódovú KL

Deň pred vyšetrením- (pacient užije doma)

19:00 hod.

Prednison 40mg p.o.
Ranital 300mg p.o.
Dithiaden 2mg p.o.

  24:00 hod.

Prednison 40mg p.o.
Ranital 300mg p.o.
Dithiaden 2mg p.o.

V deň vyšetrenia- (podáme u nás)

06- 07:00 hod.

Solumedrol 250mg/ 250ml FR/ 30min. i.v.

07:00 hod.

Hydrokortison 200mg/ 100ml FR i.v.
Dithiaden 2mg i.v.

Poučenie pacienta pred hospitalizáciou na Neurologickom oddelení CINRE:

 • Pacienti si prinesú zdravotnú dokumentáciu
  • poslednú prepúšťaciu správu ak bol pacient v uplynulom roku v nemocnici
  • odporúčanie k hospitalizácii od iného odborného lekára a/alebo lekársku správu odosielajúceho lekára
  • podľa potreby interné predoperačné vyšetrenie nie staršie ako 10 dní
  • zoznam alergií a intolerancií
  • zoznam užívaných liekov a ich dávkovanie
 • v prípade známej alergie na jódovú kontrastnú látku je potrebné uviesť to pred nástupom na hospitalizáciu kvôli antialergickej príprave
 • pacienti si prinesú svoje užívané lieky priniesť v originálnych obaloch/ blistroch (nie v dávkovačoch)
 • obrazovú dokumentáciu prosíme priniesť (CD alebo DVD) spolu s textovou časťou – tj. s popisom
 • nástup na hospitalizáciu je ráno pred 8:00h nalačno (nejesť, piť len malé množstvo čistej vody)
 • v deň hospitalizácie pri užívaní perorálnych liekov na cukrovku – tabletky, PAD – pacienti tieto lieky neužívajú (a to ani večer pred  nástupom na hospitalizáciu!)
 • v deň hospitalizácie si ráno neaplikujú inzulín, ani antikoagulačné injekcie (Fraxiparine, Clexane, Fragmin, Lixiana apod.)
 • v deň hospitalizácie pacienti podstupujúci ošetrenie krčných ciev (tzv. karotický stenting) ráno neužívajú lieky na hypertenziu (vysoký tlak)
 • Obvyklá dĺžka hospitalizácie je 3-5 dní