HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Vážený pán doktor Baldovský,

Vážený pán doktor Baldovský,
cinre

dnes bola moja mama u Vás na vyšetrení, ja som bola s ňou v ambulancii ako doprovod, tak som aj ja mala možnosť vidieť a zažiť milého, láskavého, zodpovedného a poctivého lekára. Dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou v mene mojej mamy a aj vo svojom mene úprimne poďakovala za to ako ste sa mojej mame dnes ochotne venovali aj nad rámec svojho pracovného času. Moja mama povedala, že za celý svoj život nezažila takého dobrého a láskavého lekára ako ste Vy a to už má 74 rokov a zažila všelijakých lekárov. Všetko ste nám podrobne povysvetľovali, ukľudnili nás, trpezlivo ste sa nám venovali. V dnešnom uponáhľanom svete, kde ani spoločnosť nevie zdravotníkov oceniť, je vzácnosť stretnúť takého lekára ako ste Vy.
Dnes, keď pandémia rozdelila spoločnosť na tých, ktorí bojujú proti opatreniam a očkovaniu, dokonca aj proti lekárom samotným, čo je neuveriteľné, my patríme do tej skupiny ľudí, ktorí máme rešpekt pred chorobami a lekárov si vážime.

Vy, pán doktor, ste veľmi výnimočný človek, pretože ste dobrý odborník, ale najmä dobrý a láskavý človek a to je pre pacienta v ambulancii veľmi dôležité. Keď sa naňho lekár usmeje a láskavo všetko vysvetlí, to je najviac čo môže človek zažiť v ambulancii, pretože pacient ide do ambulancie so strachom, ale pri Vás ten strach v ambulancii odíde, pretože máte veľmi láskavý prístup a to je pre každého človeka veľmi veľmi dôležité. Preto Vám ešte raz zo srdca ďakujem.

Prajeme Vám všetko najlepšie, veľa pracovných úspechov, veľa takých spokojných pacientov ako sme my a spokojnosť a úspechy aj v osobnom živote. Nech sa Vám darí!

S úctou Mária Hritzová s mamou Helenou Hritzovou