HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

CINRE JE NAJLEPŠOU NEMOCNICOU NA SLOVENSKU – TLAČOVÁ SPRÁVA

CINRE JE NAJLEPŠOU NEMOCNICOU NA SLOVENSKU – TLAČOVÁ SPRÁVA
cinre

 

Zo všetkých ústavných zdravotníckych zariadení zaradených do prieskumu získalo najvyššie hodnotenie poistencov VšZP Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) v Bratislave. V nemocnici CINRE napĺňame duch nášho motta: “Neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita” 24/7 nonstop liečbou najčastejších a najsmrtelnejších ochorení u nás, najmodernejšími miniinvazívnymi postupmi v kardiovaskulárnej a neurovaskulárnej medicíne. Víziu zariadenia napĺňame nielen vykonávaním množstva unikátnych medicínskych programov, ale už aj šírením dobrého mena slovenského zdravotníctva v zahraničí – veď za krátky čas sa u nás školili už špecialisti zo 14 krajín sveta. Naše veľké poďakovanie, preto patrí všetkým 160 zamestnancom CINRE, ale predovšetkým a hlavne našim pacientom. Toto mimoriadne ocenenie si veľmi vážime a zaväzuje nás robiť takúto špičkovú medicínu ďalej s prívlastkom “usmievavá” nemocnica, kde sa robí “krásna medicína”.

Dobroslava Krajačičová, špecialista marketingovej komunikácie CINRE