HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Cinre KARDIO-LIVE 2023

Cinre KARDIO-LIVE 2023
cinre

27. APRÍL 2023

Dovoľujeme si Vás pozvať na V. ročník odborno – vzdelávacieho podujatia CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2023.
27.apríla 2023, 9.00 – 17.00 h
Sheraton Bratislava hotel
CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2023

Tešíme sa na Vašu účasť.

S podzravom
Organizačný výbor CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2023.