HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Cinre KARDIO-LIVE 2024

Cinre KARDIO-LIVE 2024
cinre

25. APRÍL 2024

Dovoľujeme si Vás pozvať na V. ročník odborno – vzdelávacieho podujatia CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2024.
25.apríla 2024, 9.00 – 17.00 h
Sheraton Bratislava hotel
CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2024

Interaktívny odborný program
6 priamych prenosov z cathlabov CINRE Odborné prednášky
Panelové diskusie

Tešíme sa na Vašu účasť.
Účasť na konferencii je bezplatná. Počet miest je limitovaný kapacitou sály. Po naplnení kapacity bude registrácia zastavená.

S podzravom
Organizačný výbor CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2024.