HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

CINRE – medzinárodné školiace centrum excelentnosti + OHLASY V MÉDIÁCH

CINRE – medzinárodné školiace centrum excelentnosti + OHLASY V MÉDIÁCH
cinre

Po úspešnom ošetrení 10 vysokorizikových pacientov v sérii (aktuálne najviac vo svete) s rozsiahlym obliterujúcim trojcievnym koronárnym postihom, vrátane kmeňa ľavej koronárnej tepny, s nízkou ejekčnou frakciou srdca a pri pridružených závažných komorbiditách, pomocou PulseCATH iVAC dočanej pulzatilnej mechanickej podpory srdca, ktoré sa postupne uskutočnili na kardiologických katetrizačných sálach nemocnice CINRE, boli naši špecialisti na používanie tejto vysokoúčinnej kardiopodpornej metódy MUDr. Oto Hlinomaz, PhD. a MUDr. I. Vulev, PhD., MPH, FCIRSE ako jedni z prvých na svete odcertifikovaní holandským výrobcom tejto high-tech intervenčnej pomôcky a zároveň zaradení do medzinárodného tímu školiteľov pre PulseCATH. Katetrizačné pracovisko nemocnice CINRE sa zároveň stalo medzinárodným školiacim centrom excelentnosti pre túto komplexnú kardiointervenčnú liečbu, kde ide o systém podpory srdca v synchronizácii s EKG, ktorý počas ošetrovania zúžení a uzáverov koronárnych tepien priamo nasáva krv z ľavej komory počas systoly srdca a v diastole ju vháňa do odstupov koronárnych tepien a aorty.

Týmto mechanizmom umožňuje iVAC od PulseCATH vykonávať v lokálnej anestéze, na bijúcom srdci a jeho koronárnych tepnách komplikované rekonštrukcie nahradzujúce kardiochirurgické bypassy, často aj u pacientov kontraindikovaných z rôznych príčin na kardiochirurgické ošetrenie a nevhodných na konvenčné intervenčné riešenie.

V kombinácii s PulseCATH podporou bol v CINRE prvý krát na svete úspešne realizovaný aj unikátny komplexný zákrok viaccievnej koronárnej intervencie spolu s kmeňom ľavej koronárnej tepny a zároveň simultánne ošetrenie veľkej sakulárnej penetrujúcej brušnej aneuryzmy stentgraftami, to všetko bolo realizované pre vysoké riziko pacienta v jednom sedení.

OHLASY V MÉDIÁCH

LEKÁRSKE NOVINY, 8. FEBRUÁR 2022:

CINRE – MEDZINÁRODNÉ ŠKOLIACE CENTRUM EXCELENTNOSTI

ZDRAVOTNÍCKE NOVINY, 17. FEBRUÁR 2022

Z CINRE JE MEDZINÁRODNÉ ŠKOLIACE CENTRUM EXCELENTNOSTI

LIEK, APRÍL 2022

CINRE – MEDZINÁRODNÉ ŠKOLIACE CENTRUM EXCELENTNOSTI