HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

NAJMODERNEJŠIA TECHNIKA PRI VÝKONOCH NA SRDCI

DÁMSKY KLUB – RTVS: NAJMODERNEJŠIA TECHNIKA PRI VÝKONOCH NA SRDCI
cinre

Vo štvrtok 28. apríla 2022 bol hlavným hosťom Dámskeho klubu Slovenskej televízie MUDr. Ota Hlinomaz, intervenčný kardiológ Nemocnice CINRE a hlavný garant Programu PulseCATH.

Nemocnica CINRE si aj v tomto programe pripísala svetové prvenstvo. Unikátne operácie srdcových ciev s použitím inovatívneho pulzatilného mechanického podporného systému PulseCATH, dočasne nahradzujúceho srdcový obeh so súčasne veľmi šetrným najnovším spôsobom uzatvárania stehenného operačného prístupu, po prvýkrát Nemocnica CINRE použila už v januári 2019.

Lekári Nemocnice CINRE ako jedni z prvých na svete získali certifikát pre túto komplexnú kardiointervenčnú liečbu PulseCATH iVAC. Z CINRE sa aj vďaka tomuto programu stalo medzinárodné školiace centrum excelentnosti. Všetky informácie o tomto unikátnom programe nájdete aj na našom FB profile a webe: www.cinre.sk