HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

SEKUNDÁRNE OBETE COVID-19

DÁMSKY KLUB – RTVS.SK: SEKUNDÁRNE OBETE COVID-19
cinre

V pondelok 22. júna 2020 bol hlavným hosťom Dámskeho klubu v Slovenskej televízii MUDr. Ľudovít Baldovský, intervenčný kardiológ a zástupca primára Oddelenia intervenčnej kardiológie Nemocnice CINRE. Témou rozhovoru bola problematika sekundárnych obetí COVID-u 19.

Počas 1. vlny prepuknutia koronavírusu sa ľudia báli chodiť do nemocníc. Zostávali doma so smrteľnými ochoreniami ako sú infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda a ďalšie.

Pozrite si celé video na stránkach RTVS