HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Ďakujeme “Cechu sklerotizujúcich gynekológov” za udelenie Oskara.

Ďakujeme “Cechu sklerotizujúcich gynekológov” za udelenie Oskara.
cinre

Dňa 28. 3 .2023  poctili našu klinickú poradu svojou prítomnosťou honorárni zástupcovia “Cechu sklerotizujúcich gynekológov”, ktorý datuje svoju neuveriteľnú a takmer polstoročnú pôsobnosť už od roku 1975. Riaditeľovi nemocnice MUDr. Ivanovi Vulevovi odovzdali Oskara za výnimočnú medicínsku kvalitu poskytovaných zdravotníckych služieb v nemocnici Cinre a legendárny symbol Cechu – pozlátené gynekologické zrkadlo😊. Bola to veľmi príjemná ceremónia plná recesie hneď na úvod dňa.

Ďakujeme milí kolegovia a želáme Vám pevné zdravie a elán pokračovať vo Vašej činnosti ďalej.