HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Dobrý deň,

Dobrý deň,
cinre

dovolte, aby som vyjadril vďaku a obdiv pracovníkom Vášho týmu ako celku a menovite MUDr. Hlinomaz a MUDr. Samuseva. Vaše pracovisko môže slúžiť ako etalón nie len pre Slovensko, ale pre celú EÚ. Prvý raz som sa cítil ako VIP pacient.

Ďakujem
S pozdravom

Emil Pospíšil
pacient