HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Dobrý deň,

Dobrý deň,
cinre

Dovoľte mi touto cestou vysloviť úprimné poďakovanie zdravotníckemu zariadeniu CINRE, menovite lekárom MUDr. Kissovej,  MUDr.  Martonovi a celému  kolektívu angiochirurgie za príkladnú starostlivosť o moju dcéru, ktorá vo veku 19 rokov musela zrazu riešiť zdravotné komplikácie, ktoré k jej veku ešte nepatria.

Preto vysoko vyzdvihujeme a  oceňujeme  profesionálny a  zároveň ľudský prístup zdravotníckeho personálu, vďaka ktorému dcéra zvládla potrebné vyšetrenia, hospitalizáciu aj následnú operáciu bez zbytočného stresu a paniky. Želáme celému kolektívu hlavne pevné zdravie, veľa pracovných i osobných úspechov,  pri výkone tak náročného, no zároveň záslužného povolania.

S úctou a uznaním rodina Starečeková