HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Dobrý deň pán riaditeľ

Dobrý deň pán riaditeľ
cinre

Chcela by som sa poďakovať vášmu zariadeniu za prevádzkovanie pneumologickej ambulancie.

V dnešnej postkovidovej dobe je priam žiadúce taketo ambulancie udržiavať a ešte lepšie nové zriaďovať ,aby sa odborná pomoc dostala každému ,kto ju potrebuje.
Obzvlášť by som sa poďakovala za výber lekára .
Pani doktorka Rieglová je veľmi kompetentná ,humánna s úprimným záujmom o pacienta .
Môj manžel MUDr Peter Kamenický je pacientom pani doktorky a je veľmi rád ,že sa ho ujala a že svojim individuálnym prístupom zohladnuje aj jeho celkový zdravotný stav.

Srdečná vďaka
S pozdravom a prianim vsetkeho dobreho

Gabriela Kamenická