HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Dobrý deň pán riaditeľ Vulev,

Dobrý deň pán riaditeľ Vulev,
cinre

Chcela by som sa touto cestou poďakovať nemocnici Cinre, kde moja mama, Graizelyová Ľudmila, bola dňa 29.6.2022 hospitalizovaná na Kardiologickom oddelení.

Osobitne sa chcem poďakovať pani doktorke Timei Kovácsovej – takú pani doktorku sme ešte nestretli, a to som už dosť ambulancií s mamou navštívila. Jej profesionalitu, neskutočne príjemné vystupovanie, ľudský prístup, trpezlivosť a ochotu, s akou mame vysvetľovala postup a prípravu na zákrok.

Taktiež vyslovujem pochvalu, dr. Baldovskému, dr. Piešťanskému, ďalej ošetrujúcim sestričkám a celému personálu, ktorí ju opatrovali.

Nedá mi nespomenúť aj milé pracovničky na recepcii, ktoré nás vždy presne navigovali.
Kiež by bolo takých zariadení na Slovensku viac.
Takže ešte raz, vyjadrujem všetkým jedno obrovské ĎAKUJEM.

Šostáková Alena