HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Dobrý deň pán riaditeľ Vulev,

Dobrý deň pán riaditeľ Vulev,
cinre

Týmto by som sa Vám chcela veľmi pekne poďakovať za Vašu promptnú reakciu na môj mail, ochotu konať napriek tomu, že boli sviatky a víkend a pomohli mi s hospitalizáciou manžela  čo najskôr na Vaše pracovisko. Nesmierne si vážim Váš mimoriadny prístup a úžasnú starostlivosť, čo len svedčí o vysokej úrovni Vášho špecializovaného zariadenia.

Taktiež patrí moje veľké poďakovanie celému tímu, ktorý sa o manžela počas hospitalizácie staral.

Prajem Vám veľa osobných a pracovných úspechov.

S vďakou

Hanková