HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Dobrý deň prajem,

Dobrý deň prajem,
cinre

rada by som Vám po úspešnej koronárnej intervencii, ktorú vykonal pán MUDr.Jan Sitar dňa 13.5.2019, vyjadrila veľké poďakovanie za profesionálny a príkladný ľudský, citlivý prístup.

Hlboká vďaka za záchranu môjho života a zlepšenie jeho kvality. Veľké ďakujem pán MUDr. Jan Sitar.

Touto cestou ďakujem tiež medicínskemu vedeniu za prijatie do tohto špičkového špecializovaného centra. Chcem sa poďakovať aj zdravotným sestrám za ich empatický a povzbudivý prístup vo chvíľach pre mňa tak veľmi náročných.

S veľkou úctou a vďakou  M. Haláková