HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Dobrý deň Vážený pán riaditeľ MUDr. Vulev,

Dobrý deň Vážený pán riaditeľ MUDr. Vulev,
cinre

Chceme sa touto cestou zo srdca poďakovať celému kolektívu lekárov a sestričiek na neurologii aj JIS-ke CINRE, kde bol môj manžel Š. Ivanič ako pacient v čase od 10-ho do 15-ho apríla. Počnúc MUDr. Kuchárikom, ktorý mažela vyšetroval a napísal správu z CT-ka a zároveň rozhodol o nutnom operačnom zákroku, pretože výsledky vyšetrení boli veľmi závažné. Boli sme naozaj veľmi milo prekvapení úžasným ľudským prístupom. O vysokej odbornosti celého personálu nepochybujeme. Nie je bežné v našich zdravotníckych zariadeniach, že sa lekár predstaví a podá ruku nielen pacientovi ale aj rodinnému príslušníkovi. Nám sa to stalo prvýkrát a takéto chovanie nám pomohlo prekonávať strach a stres. A príjemnú skúsenosť mám aj keď som telefonovala na JIS-ku, aby som sa  informovala o stave manžela po intervenčnom zákroku. Telefón vždy hneď niekto zdvihol a lekárka, keď sa predstavila, tak ochotne podala informáciu.
Viem, že je to zásluha vedenia, ze si nemocnica udržuje taký vysoký štandard co sa týka odbornosti,  prístupu k pacientovi, ale tiež príjemného prostredia, či celkového prístupu nielen v lôžkovej časti neurológie, ale aj v ostatných zariadeniach CINRE. Túto našu skúsenosť si nenechávame iba pre seba. Vie o tom nielen naša rodina ale už aj známi. Ešte raz Vám zo srdca ďakujeme a prajeme veľa pracovných aj osobných úspechov.

Vďační manželia Ivaničovi