HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Dobrý deň,

Dobrý deň,
cinre

keďže neviem nájsť spôsob, ako vyjadriť vďačnosť celému tímu pracovníkov kardiocentra CINRE, ktorí mi v dňoch 18. a 19. 06. 2019 urobili NSTEMI, skúsim to týmto spôsobom. Predovšetkým by som rád ocenil mimoriadne profesionálny a pritom ľudský prístup MUDr. Piešťanského a jeho kolegov na sále.
Prosím, odovzdajte im moje srdečné poďakovanie.

S úctou a želaním všetkého najlepšieho
prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc