HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

EMMKA NAMAĽOVALA KRÁSNY OBRAZ

EMMKA NAMAĽOVALA KRÁSNY OBRAZ A OSOBNE HO ODOVZDALA RIADITEĽOVI CINRE
cinre

Do Nemocnice CINRE zavítala milá a vzácna návšteva. Naša 13 – ročná pacientka Emmka prišla s rodičmi odovzdať riaditeľovi CINRE MUDr. Ivanovi Vulevovi, PhD., MPH, FCIRSE krásny obraz, ktorý sama namaľovala ako prejav jej poďakovania za záchranu života.

S jej príbehom ste sa mohli oboznámiť len nedávno na našom FB profile a web stránke. Ide o mladú slečnu, ktorá podstúpila náročný operačný výkon. Išlo o život ohrozujúcu cievnu malformáciu aj s aneuryzmou v oblasti chrbtice. Čítajte tu

Emmka sa má výborne a spolu s jej rodičmi sa teší, že všetko dobre dopadlo. Emmke a celej rodinke želáme veľa, veľa zdravia a úspechov. Ďakujeme, Emmka!