HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

ĽUDIA K NÁM CHODIA NESKORO, SPÔSOBÍ TO VIAC ÚMRTÍ

HOSPODÁRSKE NOVINY, HN – ONLINE, 27. MÁJ 2020: RIADITEĽ NEMOCNICE: ĽUDIA K NÁM CHODIA NESKORO, SPÔSOBÍ TO VIAC ÚMRTÍ
cinre

Rozhovor s MUDr. Ivanom Vulevom, PhD., MPH, FCIRSE, riaditeľom nemocnice CINRE, ktorý hovorí o tom, ako sa koronakríza prejaví aj na náraste zbytočných úmrtí, či je potrebné mať naďalej núdzový stav, akým spôsobom ide spičkové zdravotnícke zariadenie CINRE v tejto dobe v ústrety pacientom, ako má pacient postupovať, keď má infarkt alebo mŕtvicu a o ďalších aktuálnych a zaujímavých témach.

Celý článok