HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

ROZHOVOR S PROF. MUDr. ZUZANOU MOŤOVSKOU, PHD., FESC

LEKÁRSKE LISTY, 04. JÚN 2020: ROZHOVOR S PROF. MUDr. ZUZANOU MOŤOVSKOU, PHD., FESC
cinre

Uznávaná kardiologička vo veľmi zaujímavom interview hovorí aj o tom, že aj bratislavská nemocnica CINRE sa zapojila do štúdie antitrombotickej liečby pacientov s akútnym infarktom myokardu, ktorý je iniciálne komplikovaný kardiogénnym šokom.

Celý článok