HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

CINRE V PLNEJ SILE POSKYTUJE SPEKTRUM VÝKONOV UŽ NA BOROCH

LEKÁRSKE LISTY (MEDICAL PRACTICE), ZdN, NOVEMBER 2023: CINRE V PLNEJ SILE POSKYTUJE SPEKTRUM VÝKONOV UŽ NA BOROCH
cinre
Len nedávno sa Nemocnica CINRE presťahovala naozaj unikátnym spôsobom za plnej prevádzky do priestorov Nemocnice Bory. Riaditeľ CINRE MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE v tejto súvislosti v exkluzívnom rozhovore uviedol, že sťahovanie bolo naplánované do najmenších detailov, aby to nijakým spôsobom nenarušilo chod Nemocnice CINRE ako akútneho pracoviska.

Hovorí aj o tom aké nové prístroje a technológie v nemocnici pribudnú, či sa zvýši dostupnosť zdravotnej starostlivosti  pre pacientov, aká je v CINRE priemerná doba hospitalizácie, ako si predstavuje budúcnosť centra a ešte oveľa oveľa viac.

 

Celý článok