HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

ČASOVANÁ BOMBA V HLAVE DOTIKALA

LEKÁRSKE NOVINY, NOVEMBER 2021: ČASOVANÁ BOMBA V HLAVE DOTIKALA
cinre

Krásny príbeh našej pacientky Moniky, ktorá prišla do Nemocnice CINRE v hodine dvanástej. Vyšetrenie MR len potvrdilo krutú diagnózu: aneuryzma mozgovej tepny.

Moniky sa okamžite ujal MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, špičkový, svetovo uznávaný intervenčný rádiológ a neurorádiológ, riaditeľ Nemocnice CINRE, ktorý ju operoval miniinvazívne, úplne novou metódou. Výduť spevnil a vyradil z obehu moderným implantovateľným embolizačným zariadením tzv. flowdiverterom.

Naša milá pacientka sa dnes teší opäť dobrému zdraviu a žije svoj život opäť naplno. Ako sama hovorí: Ďakujem Vám všetkým v Nemocnici CINRE, bolo a je mi cťou!

Monika, ĎAKUJEME!!!

Celý článok