HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Moji milí vzácni kolegovia!

Moji milí vzácni kolegovia!
cinre

Chcem sa Vám všetkým úprimne z môjho srdiečka poďakovať za obetavosť, porozumenie a trpezlivosť, ktorú ste prejavili počas hospitalizácie môjmu 91-ročnému ocinovi u nás v CINRE.  Ďakujem za Vašu profesionalitu a ľudský individuálny prístup a za správne nastavenie jeho liečby. Osobitne sa chcem poďakovať: MUDr. Ivanovi Vulevovi, PhD., MPH FCIRSE, riaditeľovi CINRE; MUDr. Tatiane Banásovej, angiologičke; MUDr. Marekovi Tóthovi, primárovi angiológie; vrchnej sestričke Kvetke z angiológie a všetkým ostatným lekárom a celému zdravotníckemu personálu. Je mi cťou s Vami a pre Vás pracovať!

Vám všetkým patrí veľká úcta!

ĎAKUJEM!

Vaša Dobrotka