HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

MUDr. Ernest Marton, dovoľte mi,

MUDr. Ernest Marton, dovoľte mi,
cinre

aby som touto cestou vyjadrila veľké poďakovanie Vám i celému zdravotnému personálu za starostlivosť a prístup.

Bola som u Vás liečená na cievnochirurgickom oddelení v roku 2022, kde ste mi úspešne a hlavne rýchlo vyliečili „bercove vredy“.

Vaša neľahká práca MUDr. Marton, ktorú v dnešnej dobe vykonávate s láskou, úctou, humorom a veľkou zodpovednosťou, si zaslúži obdiv nielen zo strany pacientov, ale určite aj všetkých kolegov a nadriadených. Musím vyzdvihnúť Vašu charizmu a ľudskosť, s ktorou ste sa so mnou pri každom vyšetrení rozprávali.

Chcela by som Vám zaželať do ďalších rokov veľa zdravia, pracovných i osobných úspechov, Božiu pomoc – nech Vaše ruky aj naďalej vedie “Pán”.

S hlbokou úctou, srdečným pozdravom a veľkou vďakou Vaša pacientka…

Jozefína V. z Ružomberka