HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

MUDr. IVAN VULEV, PHD., MPH, FCIRSE ZÍSKAL ZLATÝ BIATEC ZA ROK 2019.

MUDr. IVAN VULEV, PHD., MPH, FCIRSE ZÍSKAL ZLATÝ BIATEC ZA ROK 2019. SRDEČNE GRATULUJEME!
cinre

Výkonný a medicínsky riaditeľ Nemocnice CINRE, špičkový lekár a skvelý kolega MUDr. Ivan Vulev, PhD. bol dňa 25. júna 2020 na 126. riadnom zhromaždení združenia Hospodársky klub – Neformálne Ekonomické Fórum, v Pálffyho paláci v Bratislave, ocenený výročnou cenou – Zlatý biatec.

História Zlatého biatecu siaha až do roku 1993 a udeľuje ho Neformálne Ekonomické Fórum – Hospodársky klub, slovenským a zahraničným osobnostiam za ich prínos a celoživotné dielo. Zlatý Biatec je najvyššou poctou členov združenia za počiny hospodárstva, spoločenské, vedecké, školské, kultúrne, zdravotnícke a športové v SR, ale aj za príkladné konanie v záujme mierového života a pokroku v kvalite vzťahov medzi národmi a ich štátmi.​

Celý kolektív CINRE úprimne gratuluje, tešíme sa spolu s Tebou Ivan!​

ODKAZY – ZLATÝ BIATEC 2019

ČESKÉNOVINKY1.eu, 25.06.2020

TASR, 25.06.2020