HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

INTERVENČNÝ KARDIOLÓG CINRE NA PRESTÍŽNOM AMERICKOM KONGRESE

MUDR. MARIÁN PIEŠŤANSKÝ, INTERVENČNÝ KARDIOLÓG CINRE NA PRESTÍŽNOM AMERICKOM KONGRESE
cinre

V dňoch 23. až 26. októbra 2023 sa v San Francisco konala 35. konferencia TCT, na ktorej sa zúčastnil aj zástupca Nemocnice CINRE MUDr. Marián Piešťanský, intervenčný kardiológ.

Počas štvordňového podujatia boli prednáškové sály doslova nabité účastníkmi prakticky z celého sveta. “Celková atmosféra bola úžasná, organizačne bol kongres zvládnutý výborne. Prednášky boli zamerané na úplne nové ako i rutinne známe procedúry intervenčnej kardiológie s “up- grade” o nové klinické poznatky a skúsenosti”, uviedol MUDr. M. Piešťanský. Zároveň zdôraznil, že okrem problematiky intervenčného ošetrenia chronických koronárnych uzáverov (CTO), ktorá sa najmä posledné roky teší mimoriadnemu záujmu odbornej verejnosti, boli na podujatí diskutované aj nové možnosti intervenčnej liečby chlopňových chýb, a to nielen degeneratívnej aortálnej stenózy, ale aj mitrálnej a trikuspidálnej regurgitácie. “Práve táto sekcia mňa osobne oslovila najviac, nakoľko dlhodobým cieľom nášho pracoviska je rozbehnúť aj ,,chlopňový program”, aby naši pacienti mali možnosť ešte širšieho a komplexnejšieho spektra dostupných výkonov,” konštatoval náš špecialista.

Populárnou súčasťou kongresov tohto typu býva aj tréningový pavilón, kde si účastníci majú možnosť vyskúšať na simulátore napríklad použitie nerádiologických zobrazovacích metód (IVUS, OCT), odsávanie trombov aspiračným katétrom či dokonca zavádzanie dočasnej ľavokomorovej podpory srdca.

Neodmysliteľným spestrením sú aj ,,live cases”, teda živé prenosy z katetrizačných sál, renomovaní operatéri a búrlivá diskusia na konci každého živého prenosu.

“Účasť na tomto podujatí bola pre mňa po odbornej stránke nesmierne obohacujúca,” dodal doktor Piešťanský.

Kongres TCT je najväčším podujatím zameraným na intervenčnú kardiovaskulárnu medicínu na americkom kontinentne. Koná sa každoročne, vždy v inom americkom meste. Aktuálny ročník prebiehal v Moscone center, San Francisco, Kalifornia. Podujatie trvalo štyri dni, počas ktorých boli prednáškové sály doslova nabité účastníkmi prakticky z celého sveta.