HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

PRINCÍP UMELEJ INTELIGENCIE V PRAXI

OHLASY V MÉDIÁCH, ARTIS ICONO, JÚN A JÚL 2020: PRINCÍP UMELEJ INTELIGENCIE V PRAXI – HIGHEND PRÍSTROJ PRE INTERVENČNÚ KARDIOLÓGIU, JEDINÝ V STREDNEJ EURÓPE V NEMOCNICI CINRE!
cinre

A v čom spočíva princíp umelej inteligencie? Predovšetkým v najvyššej kvalite obrazu pri najnižšej dávke žiarenia, v detailnom zobrazovaní požadovaných štruktúr, v urýchlení a spresnení zákrokov a v stanovení pracovných postupov pri terapeutických výkonoch.

Prístroj  je vybavený nadčasovými softvérovými riešeniami na komplexnú diagnostiku a terapeutické výkony srdca​ a jeho neoceniteľnou výhodou je aj viac ošetrených  pacientov a za kratší čas.​

 

Foto: Peter FROLO.