HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Poďakovanie

Poďakovanie
cinre

Keď sa stretne najbližšia rodina pri štedrovečernom stole, zaspomína na svojich priateľov a blízkych, atmosféra je výnimočná. Neraz sa i slza v oku zaleskne. I tieto vianoce to bolo podobné, ibaže k mojim slzám pribudli aj slzy vďaky pre kliniku CINRE pod vedením primára Ivana Vuleva, ktorý sa 31. augusta 2019 postaral o to, že moje miesto pri štedrovečernom stole neostalo prázdne. Preto sa chcem ešte raz pekne poďakovať v mene celej rodiny p. primárovi MUDr. Vulevovi, MUDr. Kucharíkovi a celému kolektívu CINRE za príkladnú liečbu a starostlivosť.

Do nového roka 2020 prajem všetko najlepšie, aby aj ostatné nemocnice podľa Vášho vzoru pochopili, že byť lekárom nie je zamestnanie, ale poslanie.

S pozdravom
Katarína Martinkovičová