HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Poďakovanie

Poďakovanie
cinre

Chcel by som sa poďakovať MUDr. Ivanovi Vulevovi, PhD, MPH, ako riaditeľovi CINRE,

ako aj celému kolektívu Oddelenia neurochirurgie a pánovi MUDr. Matúšovi Kuniakovi, za ochotu a prístup pri mojej operácii pre poškodenie medzistavcových a driekových platničiek.
Kvalita tejto nemocnice a oddelenia nepotrebuje žiadnu reklamu, ale ako hovorí porekadlo…. lepšie je raz vidieť, alebo zažiť na vlastnej koži, ako viackrát počuť. Preto som prišiel až zo Žiliny zo zdravotnými problémami, ktoré ma trápili dlhšiu dobu a podstúpil som všetky potrebné vyšetrenia pred operáciou. Mám už 71 rokov a mal som trochu aj obavy zo samotnej operácie. Ale prístup a spôsob komunikácie MIDr. Matúša Kuniaka pred a po operácií, kde ukázal vysoko profesionálny prístup ku mne ako k pacientovi, či ako k človeku, jeho snahu mu pomôcť v jeho zdravotných problémoch, bol naozaj ukážkový. Získal si u mňa dôveru a jeho práca je v tomto smere naozaj pozoruhodná, u nás málo praktizovaná pre rôzne príčiny, ale pre pacienta veľmi potrebná.. Tým mi pobyt, prípravu aj čakania na samotnú operáciu veľmi psychicky pomohol a ulahčil.

Verte… a isto mi to mnohí pacienti potvrdia, že nie je to takto vo všetkých naších zdravotníckych zariadeniach. Asi jeho úspešné stáže na klinikách v Amerike, Anglicku, či Sev. Írsku, mu dali okrem skutočne profesionálnej práce aj to, čo mnohým tu u nás doma ako pacientovi od lekára chýba. Podobné pocity mali aj pacienti s ktorými som o tom komunikoval. Jeho predoperačné aj pooperačné vyšetrenie bolo zodpovedné ,trpezlivé a hoci toho času určite nemá nazvyš, bol ochotný komunikovať aj o otázkach, ktoré ma ako pacienta na môj zdravotný stav zaujímali. Bol mi okrem samotnej operácie a jej priebehu dopodrobna vysvetlený aj pooperačný plán liečby, rehabilitácie a ako ho dodržiavať. Pri skúsenostiach v dnešnom zdravotníctve sa tu na tejto klinike cítite od začiatku do konca naozaj komfortne. Je to zásluha kolektívu, ktorý tam pracuje.Sú to väčšinou mladí ľudia, ktorí akosi prirodzene prejavia pacientovi okrem ochoty, pomocť, či serióznej komunikácie aj patričnú úctu. Tu cítite pri každom jednaní s nimi… že si Vás ako pacienta vážia. Preto moja viacnásobná cesta zo Žiliny na vyšetrenia do Bratislavy nebola žiadna prekážka.

Toto hodnotenie robím z pozície pacienta a pocitu dobrého rozhodnutia, že som zvolil riešiť môj zdravotný stav na tejto klinike.

MUDr. Matúšovi Kuniakovi osobne vďačím za to, že mi ako pacientovi svojím profesionálnym zákrokom a v mojom veku pomohol odstrániť bolesti a ešte mi predĺźil čas stráviť plnohodnotný život s mojou rodinou. Ďakujem Vám pán doktor, mnohí by si mohli brať z Vášho prístupu k pacientovi príklad. Myslím, že aj keď je to Vaša práca tieto slová si rozhodne zaslúžite. Asi niet väčšej pochvaly, ak je to od samotného pacienta. Slová chvály predsa nebolia a chválu si zaslúži aj celý kolektív tejto skutočne profesionálnej nemocnice vedenej riaditeľom MUDr. Ivanom Vulevom, PhD, MPH. Poctivá, každodenná profesionálna práca ich dostala tam kde sú. Tajomstvo ich úspechu je, že vedia robiť niečo, čo iní tak dobre nevedia.

Ešte raz Vám ďakujem pán MUDr. Kuniak, želám Vám hodne zdravia, aj keď viem že moje slová sú málo oproti tomu, čo cítim k Vám za navrátenie nôjho zdravia. Ďakujem aj celému kolektívu s ktorým spolupracujete a prajem mu ešte mnoho ďalších pracovných úspechov, ktoré určite prídu.

Váš bývalý pacient….M. NOVOSAD, ŽILINA