HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Poďakovanie – Príbeh prasknutej auneuryzmy

Poďakovanie – Príbeh prasknutej auneuryzmy
cinre

S veľkou vďakou a úctou sme sa cestou zverejnenia príbehu Alžbetky chceli poďakovať a podeliť o príbeh jednej prasknutej aneuryzmy. Alžbetkin príbeh aneurzymy začal v polovici marca – bez oznámenia, bez akýchkoľvek varovných príznakov. Prišiel úplne nečakane. V jednu marcovú nedeľu prišlo našej vtedy 17 ročnej dcére veľmi zle – pocítila náhlu neznesiteľnú bolesť hlavy a nevoľnost so zvracaním. Riadením osudu som bola v tom čase doma. V prípade Alžbetky to bol rozhodujúci moment. Po nevoľnosti veľmi rýchlo upadla do bezvedomia, to sme už ale mali na linke záchrannú službu a sanitka bola na ceste. Poďakovanie záchranárom sme písali bezprostredne po príhode – ich zásah bol ukážkový. …

Prečítať si celé poďakovanie