HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Poďakovanie nemocnici CINRE

Poďakovanie nemocnici CINRE
cinre

Dobrý deň prajem,

touto cestou by som chcela prejaviť vďaku zamestnancom nemocnice Cinre, môj otec, Ivan Tóth 1959 bol hospitalizovaný minulý týždeň / 12.04. -14.04.2022/ na Oddelení arytmií a kor. jednotky.
Vyslovujem veľké poďakovanie celému kolektívu lekárov, ošetrovateľov a zdravotných sestier za ich profesionálny prístup, zdravotnú starostlivosť, ale hlavne ľudskosť, pochopenie a trpezlivosť.

S pozdravom
Denisa Violová Tóthová