HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

MAL AORTU NATRHNUTÚ NA POLMETROVOM ÚSEKU!

PRAVDA, PRAVDA.SK, 02. SEPTEMBER 2022: MAL AORTU NATRHNUTÚ NA POLMETROVOM ÚSEKU! ZACHRÁNIL HO RIZIKOVÝ ZÁKROK
cinre

V Nemocnici CINRE vieme, že zázraky sa dejú. A to aj vtedy, ak už vraj nie je nádej. Ale nádej zomiera posledná a v CINRE je nádej vždy, aj keď sa všetko zdá beznádejné. A o tom je aj tento nádherný príbeh nášho pacienta s natrhnutou aortou na takmer polmetrovom úseku. Zachránil ho anjel MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE.

Príbeh Petra Gerinca vyšiel ešte v júni v Lekárskych novinách. Keďže mal veľký úspech, redakcia Pravda ho prerozprávala prostredníctvom novinárky Bianky Stuppacherovej, aby sa dostal aj do povedomia širokej verejnosti. Priatelia, želáme Vám príjemné čítanie!

Celý článok