HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

PRINCÍP UMELEJ INTELIGENCIE V PRAXI

PREDSTAVUJEME, 30. JÚN 2020, 11.00: ARTIS ICONO – PRINCÍP UMELEJ INTELIGENCIE V PRAXI, UNIKÁT NIELEN NA SLOVENSKU, ALE AJ V STREDNEJ EURÓPE!
cinre

Špičkoví lekári Nemocnice CINRE predstavia princíp umelej inteligencie ARTIS icono v praxi – highend prístroj pre intervenčnú kardiológiu. Prezentácia bude spojená s miniinvazívnym operačným výkonom na srdcových tepnách, naživo.

Nemocnica CINRE je prvým zdravotníckym zariadením v strednej Európe, ktoré disponuje týmto špičkovým operačným kardio-angiografom.

Na novinárov sa tešia:

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, výkonný a medicínsky riaditeľ Nemocnice CINRE
MUDr. Ladislav Groch, PhD., primár Oddelenia intervenčnej kardiológie
MUDr. David Liška, primár Oddelenia kardiológie
MUDr. Ľudovít Baldovský, zástupca primára Oddelenia intervenčnej kardiológie