HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

UNIKÁTNA OPERÁCIA SRDCA

REFRESHER.SK, FRESH NEWS, 08. JÚL 2020: UNIKÁTNA OPERÁCIA SRDCA
cinre

Ďalšia skvelá reportáž o našej špičkovej Nemocnici CINRE z dielne Hlasu modernej generácie.