HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

ZÁCHRANA ŽIVOTA V PRIAMOM PRENOSE. ARTIS ICONO V AKCII

RTVS, SLOVENSKÝ ROZHLAS, RÁDIO SLOVENSKO, 02. JÚL 2020: ZÁCHRANA ŽIVOTA V PRIAMOM PRENOSE. ARTIS ICONO V AKCII
cinre

Miniinvazívna operácia na srdcových tepnách je opäť o niečo inovatívnejšia. Nemocnica CINRE, ako jediná v strednej Európe, disponuje novým kardio-angiografom – umelou inteligenciou – ktorý má, okrem iného, lepšiu zobrazovaciu techniku a aj menej röntgenového žiarenia.

Redaktorka Ľubomíra Golejrová bola pri tom, keď prístrojom zachraňovali život 85-ročnej pacientke s rozsiahlym infarktom  myokradu.

Foto: Peter FROLO

Vypočujte si záznam