HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

TÚTO HUDBU MÁM RÁD

RTVS, SLOVENSKÝ ROZHLAS, RÁDIO SLOVENSKO A REGINA, 27. JÚN 2020: TÚTO HUDBU MÁM RÁD, EXKLUZÍVNY HOSŤ: MUDR. IVAN VULEV, PHD., MPH, FCIRSE
cinre

Exkluzívnym hosťom moderátora Vlada Franca bol tentokrát MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, riaditeľ a intervenčný neurorádiológ Nemocnice CINRE. Špičkový lekár a náš kolega hovoril nielen o svojom vzťahu ku hudbe, ale aj o svojom poslaní doktora, a tiež odhalil aj časť svojho súkromia.

Túto hudbu mám rád je relácia, v ktorej V. Franc “spovedá” známe osobnosti najmä z ich vzťahu ku hudbe a teší sa veľkej obľube poslucháčov.

Vypočujte si záznam