HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

RTVS, SLOVENSKÝ ROZHLAS, RÁDIO SLOVENSKO: NOČNÁ PYRAMÍDA

RTVS, SLOVENSKÝ ROZHLAS, RÁDIO SLOVENSKO: NOČNÁ PYRAMÍDA
cinre

Vo štvrtok 16. marca 2023 bol hosťom Nočnej pyramídy MUDr. David Liška, primár Kardiologického oddelenia Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby. Pod zložitým názvom sa skrývajú život zachraňujúce operácie s absolútnym komfortom pre pacienta. Dialóg s ním viedla moderátorka Sandra Vychlopenová, ktorej vysvetlil nielen detaily svojho poslania, ale aj porozprával o svojich srdcovkách, medzi ktoré patrí rodina, lyžovanie, beh, knihy aj grilovanie.

Ak ste si reláciu nestihli vypočuť naživo, môžete tak urobiť teraz zo záznamu. Priatelia, želáme príjemné počúvanie!