HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Školenie intervenčných kardiológov v CINRE

Školenie intervenčných kardiológov v CINRE
cinre

V dňoch 2. a 3.5.2022 sa na pôde nemocnice CINRE uskutočnilo školenie intervenčných kardiológov z celého Slovenska a s medzinárodnou účasťou, zamerané na inovatívny distálny radiálny prístup, ktorý predstavuje ďalší pokrok v miniinvazívnom trende katetrizačných prístupov pre selektívne koronarografie srdca.

Za kardiointervenčné pracovisko nemocnice CINRE boli školiteľmi MUDr. M. Rezek, MUDr. M. Piešťanský a MUDr. Ľ. Baldovský. Školiace podujatie podporila spoločnosť Cordis.