HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA OHROZUJE KAŽDÉHO Z NÁS

TELEVÍZIA TVR, KLUB SENIOROV, CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA
cinre

Neurologička Nemocnice CINRE MUDr. Jana Martinková prijala opäť pozvanie do televízie TVR, aby odpovedala na otázky týkajúce sa neurologických ochorení seniorov. Teraz si vzala pod drobnohľad ďalšiu vážnu diagnózu, a to cievnu mozgovú príhodu, ľudovo povedané mŕtvicu. Ale v rozhovore hovorí aj o ďaľších neurologických problémoch.

Je v prípade seniorov dôležitá prevencia? Čo však robiť, keď ide o genetiku?

Rozhovor viedla moderátorka Slovenského rozhlasu Sandra Vychlopenová.