HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

PRVÉ MIESTO V KATEGÓRII NAJLEPŠIA KAZUISTIKA

PRVÉ MIESTO V KATEGÓRII NAJLEPŠIA KAZUISTIKA
cinre

Gratulujeme nášmu kolegovi, intervenčnému kardiológovi MUDr. Mariánovi Piešťanskému, ktorý reprezentoval naše pracovisko na podujatí Fórum mladých kardiológov SKS, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. 4. 2022 v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Umiestnil sa na prvom mieste v kategórii: “Najlepšia kazuistika”

Diplom prišla odovzdať zástupkyňa organizujúcej spoločnosti Tajpan pani Mgr. Jana Chrenková.