HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

BUSHI DO TECHNIKA KORONÁRNEJ INTERVENCIE

TLAČOVÁ SPRÁVA, 03. APRÍL 2022: BUSHI DO TECHNIKA KORONÁRNEJ INTERVENCIE POUŽITÁ PRVÝKRÁT NA SLOVENSKU V NEMOCNICI CINRE
cinre

BUSHI DO (Bipoint Uni-lateral Sheathless catheter Insertion via Distal & proximal radial artery) je inovatívny miniinvazívny katetrizačný postup pochádzajúci z krajiny vychádzajúceho slnka, ktorý sa využíva na ošetrenie chronických totálnych uzáverov koronárnych tepien srdca, ako alternatívy chirurgickej bypassovej liečby.

Tento katetrizačný prístup je založený na princípe duálnej kanylácie jednej periférnej tepny, spravidla radiálnej artérie pravej ruky, pri ktorom sa cez dva miniatúrne vpichy vo vzájomne bezprostrednej blízkosti, zavádzajú do srdca súčasne dva tenké katétre, pomocou ktorých sa nasondujú odstupy oboch koronárnych artérií srdca. Tento katetrizačný prístup potom umožňuje komplexné viaccievne ošetrenie srdcových tepien a prináša pacientovi počas výkonu adekvátny komfort a dobrú spoluprácu, hlavne pri dlhotrvajúcich výkonov, akými je ošetrovanie chronických uzáverov koronárnych tepien.

Dňa 30. marca 2022 bola v Nemocnici CINRE vykonaná BUSHI DO technikou prvýkrát na Slovensku intervencia na koronárnom riečisku 74-ročného polymorbídneho pacienta s chronickým a kompletným uzáverom RIA koronárnej tepny. Po obojstrannej kanylácii uzáveru BUSHI DO technikou, ktorú realizoval intervenčný kardiológ MUDr. Marián Piešťanský, bolo samotné ošetrenie uzáveru vykonané CTO MasterClass intervenčným kardiológom CINRE MUDr. Ľudovítom Baldovským. Katetrizačné ošetrenie dlhého uzáveru RIA tepny srdca u operovaného pacienta pomocou inovatívnej BUSHI DO techniky prebehlo úspešne a bez komplikácií.

CINRE:”Neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita”.