HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

CINRE OPAŤ ŠÍRILO DOBRÉ MENO SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V ZAHRANIČÍ

TLAČOVÁ SPRÁVA, 15. AUGUST 2022: CINRE OPAŤ ŠÍRILO DOBRÉ MENO SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V ZAHRANIČÍ
cinre

Nemocnica CINRE je aj európske školiace centrum excelentnosti pre endovaskulárnu aterektómiu zúžení a uzáverov tepien dolných končatín pomocou aterektomického systému JETSTREAM.

V dňoch 10. a 11. augusta 2022 sa v Nemocnici CINRE uskutočnilo školenie lekárov – špecialistov zo Švajčiarska, Nemecka a Rakúska. Toto školenie bolo zamerané na komplexnú endovaskulárnu liečbu rozsiahleho a závažného periférneho arteriálneho ochorenia s diabetickou arteriopatiou dolných končatín, s použitím rotačného aterektomického systému JETSTREAM a jeho kombináciou s farmakomechanickou trombektómiou.