HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

V Gemerskej Polome dňa 08.06.2021

V Gemerskej Polome dňa 08.06.2021
cinre

Vážený pán riaditeľ MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE
dovoľte, aby som touto cestou vyjadril svoju veľkú a úprimnú vďaku za
príkladnú starostlivosť, že som mohol byť ošetrený na kardiologickom
oddelení vo Vašej nemocnici. Vyslovujem veľké uznanie a obdiv za vysoko
ľudský a profesionálny prístup, ktorý mi poskytli MUDr. David Liška
PRIMÁR KARDIOLÓGIE A AKÚTNEJ KARDIOLÓGIE CINRE, MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.
INTERVENČNÝ KARDIOLÓG a ošetrujúci lekár MUDr. Timea Kovácsová pri
riešení mojich závažných zdravotných komplikácií, s následnou liečbou,
nakoľko mi diagnostikovali  myxom. Taktiež ďakujem za príkladnú starostlivosť počas
mojej hospitalizácie v dňoch 11– 18. 5. 2021.
Vyslovujem Vám svoj hlboký obdiv a úprimné poďakovanie,
za zloženie a vedenie kolektívu, ktorý svojim odborným a neustálym milým
prístupom prispieva k úspešnej liečbe pacientov vo Vašom výnimočnom
zdravotnom zariadení nemocnice CINRE s.r.o..

Týmto by sme chceli Vám a celému Vášmu tímu prejaviť moje obrovské
uznanie! Źelám Vám všetko najlepšie vo Vašej náročnej práci veľa
úspechov  a zachránených životov, veľa zdravia a síl pri výkone tak
náročného a obetavého povolania.

s úctou Peter Kuchta