HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Vážení páni doktori, vážené zdravotné sestry, vážený personál centra CINRE,

Vážení páni doktori, vážené zdravotné sestry, vážený personál centra CINRE,
cinre

ak dovolíte, rád by som aspoň pár slovami poďakoval za maximálne profesionálnu starostlivosť a opateru, ktorú ste mi poskytli v dňoch , kedy som bol hospitalizovaný a operovaný vo Vašom centre. Tých pár dní u Vás bolo vďaka Vám všetkým a Vašej profesionálnej práci, ktorá je nesmierne náročná a ktorú všetci napriek jej náročnosti vykonávate ruka v ruke s vysokou profesionalitou aj ľudsky a srdečne, pre mňa ako pacienta dňami pokojnými. Som vďačný každému jednému z Vás a prajem Vám úprimne všetko len to najlepšie, bolo mi nesmiernou cťou!

S úctou a srdečným pozdravom pre celý tím. Ľuboš Bosý