HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Vážení

Vážení
cinre

MUDr. Michalka, PhD., MUDr. Frič, MUDr. Balková, MUDr. Postulková,
MUDr. Kurucová, MUDr. Karácsony, MUDr. Chomová, PhDr. Sklenárová, Bc.
Poláková a ďalší špecialisti a pracovníci CINRE,  vážení ošetrovatelia a pracovníci
nemocnice.

Dovoľujeme si Vám poďakovať za mimoriadnu starostlivosť a odbornosť s
ktorou ste sa venovali ošetrovaniu našej milovanej PhDr. Renaty Kleinovej,
ktorú postihla náhla ťažká choroba.
Česť a úcta Vašej svedomitej a zodpovednej práci a vzácnemu ľudskému
prístupu.

Ďakujeme Vám,
rodina Kleinova