HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Vážený pán doktor MUDr. Marián Piešťanský,

Vážený pán doktor MUDr. Marián Piešťanský,
cinre

vo štvrtok 30. septembra 2021 som absolvoval u Vás vyšetrenie – selektívnu koronarografiu s následným ošetrením.

Dovoľte mi, aby som sa Vám úprimne poďakoval za vysoko profesionálny, ľudský a prívetivý prístup, s ktorým ste sa mi aj s Vaším tímom venovali. Myslím, že pre každého pacienta sú to veľmi dôležité momenty, kde ho takýto prístup napĺňa pocitom dôvery a istoty.

S hlbokým rešpektom vnímam Vašu nesmierne náročnú a zodpovednú prácu lekára odborníka, ktorou zachraňujete ľudské životy.

Prajem Vám veľa zdravia, úspechov a síl do Vášho ďalšieho pôsobenia.

S úctou,
Ing. Dušan Garay, CSc.