HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Vážený pán doktor Piešťanský,

Vážený pán doktor Piešťanský,
cinre

Rád by som sa Vám poďakoval za Vašu príkladnú starostlivosť o môjho otca, veľmi si to vážim a rovnako aj otec. Srdečne Vás obaja pozdravujeme a želáme Vám mnoho pracovných a osobných úspechov.
Pozrel som si aj videá na FB a niekoľko rozhovorov, ktoré sú s Vami uverejnené v odborných publikáciách, všimol som si aj rok Vášho narodenia, ste o rok mladší ako ja, preto si vážim, že máme na Slovensku takých mladých a šikovných lekárov. Zároveň ste vynikajúce pracovisko, otec má len pozitívne dojmy, skúsenosti a veľmi Vás chválil, aj keď tam ležal, chválabohu, krátko. A ja som rád, že ste pozitívne zhodnotili jeho stav.

Opatrujte sa a srdečná vďaka!

Ľuboš Cehlárik